• Τηλέφωνο: 213 023 8752
  • info@sedpekat.gr

Ιανουάριος 2023 – ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

31 Ιανουαρίου, 2023

ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.: Η εταιρεία που μετατρέπει τα μπάζα σε θεμέλια της κυκλικής οικονομίας

Η ανακύκλωση και ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) αποτελεί αναγκαίο βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος Με την οικοδομή να σημειώνει ανάκαμψη στην Ελλάδα στη διάρκεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο