• Τηλέφωνο: 213 023 8752
  • info@sedpekat.gr

Q & A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο μεταφορέας δεν είναι συμβεβλημένος με το σύστημά σας;

Σε περίπτωση που ο μεταφορέας σας δεν είναι συμβεβλημένος με το σύστημα μπορεί είτε να δημιουργήσει σύμβαση μεταφοράς με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ στο πεδίο Νέα Σύμβαση -> Σύμβαση μεταφορέα https://symbasi.sedpekat.gr/Home/ContractForPartners προκειμένου να μεταφέρει για το συγκεκριμένο έργο αλλά και για οποιοδήποτε άλλο έργο, είτε να επιλέξετε κάποιον από τους ήδη συνεργαζόμενους μαζί μας από το πεδίο Συνεργάτες -> Μεταφορείς https://sedpekat.gr/metaforeis/

2. Ποιες περιοχές εξυπηρετείτε;

Νομό Αττικής, τη Νήσο Κω, το Νομό Βοιωτίας και Εύβοιας.

3. Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να συνάψω σύμβαση μαζί σας;

Η ΣΕΔΠΕΚΑΤ έχει ως βασικό χαρακτηριστικό της την άμεση εξυπηρέτηση και την πλήρη καθοδήγησή σας, προκειμένου να μπορείτε γρήγορα, εύκολα και σωστά να υποβάλλετε σύμβαση με το σύστημά μας ακόμα και αν αυτό δεν το έχετε πράξει ξανά ή ακόμα και αν δεν είστε γνώστης του αντικειμένου. Συνάπτετε σύμβαση μαζί μας για να βγει η άδεια του έργου σας. Είναι ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητά η πολεοδομία. Η ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ διαθέτει άρτια καταρτισμένο προσωπικό και έχει στην διάθεσή της αυτοματοποιημένα συστήματα ώστε η σύναψη σύμβασης και η έκδοση βεβαίωσης παραλαβής αποβλήτων να πραγματοποιούνται άμεσα.

4. Υπάρχει κάποιο κόστος για την δημιουργία σύμβασης;

Για να δημιουργήσετε μια σύμβαση με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ δεν υπάρχει κανένα κόστος. Σε δεύτερο στάδιο και εφόσον έχετε υποβάλει το αίτημα σύμβασης, το αρμόδιο τμήμα θα αξιολογήσει το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων σας για το έργο και εκεί θα σας ενημερώσουν αν απαιτείται κάποια προκαταβολή πριν την έναρξη των εργασιών. Ως τελευταίο στάδιο πληρωμής καθορίζεται η έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου που θα λάβετε το 1ο 15νθήμερο του επόμενου μήνα από τα δρομολόγιά σας, από το οποίο θα έχει αφαιρεθεί οποιαδήποτε πληρωμή κι αν έχετε κάνει προκαταβολικά.

5. Γιατί να επιλέξω την ΣΕΔΠΕΚΑΤ για να συνεργαστώ;

Η ΣΕΔΠΕΚΑΤ έχει ως πρώτο μέλημα την εύρυθμη λειτουργία της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ με σκοπό την κυκλική οικονομία καθώς επίσης και την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της. Όλες οι διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά χωρίς καμία κωλυσιεργία ενώ παράλληλα σε κάθε βήμα σας υπάλληλος της εταιρείας βρίσκεται διαθέσιμος για να σας βοηθήσει.

6. Οι συμβάσεις υποβάλλονται όλες ηλεκτρονικά ή γίνονται και στον χώρο σας;

Όλες οι συμβάσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο πεδίο Νέα Σύμβαση https://symbasi.sedpekat.gr/ . Ωστόσο για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση το τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται σε ετοιμότητα για την άμεση εξυπηρέτησή σας.

7. Πότε πρέπει να σας αποστείλω την άδεια πολεοδομίας;

Την άδεια πολεοδομίας θα πρέπει να μας την αποστείλετε πριν την έναρξη των εργασιών, προκειμένου η μονάδα επεξεργασίας να μπορεί να παραλάβει τα απόβλητά σας.

8. Είμαι μεταφορέας και ψάχνω το ΗΜΑ μου, πως μπορώ να το βρω;

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-periballontos-kai-energeias/periballontos-kai-energeias/elektroniko-metroo-apobleton-ema . Ωστόσο, προς διευκόλυνσή σας για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να ακολουθήσετε και τον κάτωθι οδηγό https://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/HMA_odigies_xrisis_v4.pdf

9. Οι τιμές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο είναι σταθερές ή μεταβάλλονται;

Οι τιμές είναι σταθερές και δεν μεταβάλλονται, βάση εγκρίσεως του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης ( ΕΟΑΝ ).

10. Μου ζήτησαν από την πολεοδομία εγγυητική επιστολή, είναι κάτι με το οποίο είστε αρμόδιοι εσείς ;

Η εγγυητική επιστολή, βάση της ΚΥΑ 36259/1757/Ε.103/2010 εκδίδεται από αναγνωρισμένη τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, ποσού 0,2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0,5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων.

11. Τι είναι η ΑΕΠΟ, το ΠΠΔ και το ΗΜΑ του έργου;

Πρόκειται για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), οι οποίες απαιτούνται σε μεγάλα τεχνικά έργα. Αυτές οι μελέτες κατατάσσουν τα έργα σε κατηγορίες Α και Β αντίστοιχα. Το ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) είναι απαραίτητο στα έργα κατηγορίας Α και Β για την δήλωση των τόνων των αποβλήτων.

12. Αναλαμβάνετε την ανακύκλωση παλαιών συσκευών και βιβλίων;

Η ΣΕΔΠΕΚΑΤ διαχειρίζεται μόνο την ανακύκλωση των μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ (μπάζα).

13. Το τριπλότυπο και το ζυγολόγιο από ποιον το παραλαμβάνω;

Το τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης είναι το παραστατικό που αναγράφει ποιος είναι ο παραγωγός ή κάτοχος του αποβλήτου, τη διεύθυνση του έργου, την άδεια του έργου, ποιος είναι ο συλλέκτης μεταφορέας, σε ποια μονάδα θα πάνε τα απόβλητα, ποιος ο κωδικός ΕΚΑ του αποβλήτου, ημερομηνία δρομολογίου, πινακίδα οχήματος και ΗΜΑ μεταφορέα καθώς επίσης και τον τύπο R ή D όσον αφορά τον τρόπο επεξεργασίας ή εναπόθεσης. Το κάθε τριπλότυπο ξεκινάει από το έργο συμπληρωμένο από τον παραγωγό και συνοδεύει το κάθε όχημα στην διαδρομή προς τη μονάδα επεξεργασίας. Η μονάδα κατόπιν ζύγισης του οχήματος εκδίδει το ζυγολόγιο το οποίο συρράπτεται μαζί με το έντυπο παρακολούθησης και παραδίδεται στον μεταφορέα κατά την έξοδό του από την μονάδα. Ο μεταφορέας οφείλει αυθημερόν να παραδώσει στον υπεύθυνο του έργου τα παραπάνω έγγραφα για να έχει γνώση το έργο και για την πορεία του δρομολογίου καθώς και τον κωδικό ΕΚΑ που παρέλαβε η μονάδα.

14. Είμαι μεταφορέας και το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου έχει λήξει, μπορώ να μεταφέρω απόβλητα μέχρι να το ανανεώσω ξανά;

Βασική προϋπόθεση για την μεταφορά αποβλήτων μέσω ΣΕΔΠΕΚΑΤ είναι η σύμβαση του συλλέκτη μεταφορέα με το σύστημά μας. Απαραίτητα έγγραφα για την σύναψη αυτής της σύμβασης είναι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης με περιβαλλοντικούς όρους της επιχείρησης του συλλέκτη μεταφορέα, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ( ΗΜΑ ) καθώς επίσης και η εγκατάσταση GPS στα οχήματα του κάθε μεταφορέα. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να μεταφέρει κάποιος συλλέκτης μεταφορέας απόβλητα μέσω ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Ποια είναι η διαφορά της σύμβασης έργου εταιρείας και του αναδόχου;

Στη σύμβαση «έργου εταιρείας» ως διαχειριστής και παραγωγός αποβλήτων είναι η εταιρεία. Αντίθετα στην σύμβαση «έργου αναδόχου-εργολάβου» ως διαχειριστής είναι ο ανάδοχος-εργολάβος ενώ παραγωγός αποβλήτων είναι η εκάστοτε εταιρεία ή ιδιώτης που έχει αναθέσει την εργολαβία και στο όνομα αυτής έχει εκδοθεί η άδεια.

2. Χρειάζεται για κάθε έργο για το οποίο θέλω να μεταφέρω απόβλητα να υποβάλλω νέα σύμβαση μεταφορέα;

Η σύμβαση μεταφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά αποβλήτων για όλα τα έργα του συστήματος. Η μόνη προϋπόθεση που υπάρχει είναι να βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση για να μπορείτε να μεταφέρετε.

3. Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να λάβω την σύμβαση υπογεγραμμένη από εσάς;

Ο χρόνος αποστολής της υπογεγραμμένης σύμβασης από εμάς είναι 1-2 εργάσιμες μέρες.

4. Το ακίνητο είναι σε παραπάνω από 1 ιδιοκτήτη, μπορεί να γίνει η σύμβαση στα ονόματα όλων των ιδιοκτητών;

Η σύμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο όνομα του ενός ιδιοκτήτη. Ωστόσο, μπορείτε να μας αναφέρετε στα σχόλια τους συνιδιοκτήτες και τα ΑΦΜ αυτών, έτσι ώστε να μπορούν να αναγράφονται και τα δικά τους στοιχεία στην βεβαίωση που θα παραλάβετε κατά την ολοκλήρωση του έργου.

5. Πρόκειται να συνάψουμε σύμβαση έργου εταιρείας, σαν παραγωγό αποβλήτων θα πρέπει να είναι η εταιρεία ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής;

Για σύμβαση έργου εταιρείας ως παραγωγός αποβλήτων είναι η εταιρεία και όλα τα στοιχεία που θα συνοδεύουν την σύμβαση αυτή ( ΑΦΜ, διεύθυνση πελάτη ) θα πρέπει να είναι της εταιρείας και όχι του νόμιμου εκπροσώπου.

6. Η υπογραφή στην σύμβαση θα πρέπει να έχει γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ;

Η υπογραφή στην σύμβαση θα πρέπει να διαθέτει γνήσιο υπογραφής, το οποίο μπορεί να γίνει και μέσω gov.gr . Ωστόσο, όταν αυτό δεν είναι εφικτό από εσάς, τότε μπορεί να γίνει δεκτή και απλή υπογραφή για ιδιώτες, σφραγίδα και υπογραφή για εταιρείες. Το πεδίο της υπογραφής στις συμβάσεις με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ είναι « για τον Διαχειριστή ΑΕΚΚ ».

7. Για σύμβαση ιδιωτικού έργου για αλλαγή κουφωμάτων για τα οποία δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, τι έγγραφο θα πρέπει να σας αποστείλω αντί για άδεια πολεοδομίας;

Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, θα πρέπει ο μηχανικός του έργου να μας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι υπάγεται στο άρθρο 30 ή ότι πρόκειται για έργο, οι εργασίες του οποίου δεν χρήζουν οικοδομική άδεια.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ( ΣΔΑ )

1. Τι γίνεται σε περίπτωση που στο ΣΔΑ δηλωθούν λιγότεροι τόνοι από αυτούς που προέκυψαν τελικά;

Σε περίπτωση που οι τόνοι που έχετε εναποθέσει στη Μονάδα είναι περισσότεροι από τους δηλωθέντες τόνους του ΣΔΑ, το αρμόδιο τμήμα θα σας ζητήσει μία ενημέρωση του ΣΔΑ στην πολεοδομία για τα υπόλοιπα απόβλητα που δεν έχουν δηλωθεί. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται από την ΣΕΔΠΕΚΑΤ ώστε να συνάδουν οι τόνοι μεταξύ τους και να μην αντιμετωπίσετε καμία κωλυσιεργία στην εκάστοτε Πολεοδομία κατά την ολοκλήρωση του έργου.

2. Τι γίνεται σε περίπτωση που στο ΣΔΑ δηλωθούν περισσότεροι τόνοι από αυτούς που προέκυψαν τελικά;

Σε περίπτωση που οι τόνοι που έχετε εναποθέσει στη Μονάδα είναι λιγότεροι από τους δηλωθέντες τόνους του ΣΔΑ, το αρμόδιο τμήμα θα σας ζητήσει μία ενημέρωση του ΣΔΑ στην πολεοδομία για να δηλωθούν οι σωστοί τόνοι που παράχθηκαν λόγω λάθους εκτίμησης του μηχανικού. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται από την ΣΕΔΠΕΚΑΤ ώστε να συνάδουν οι τόνοι μεταξύ τους και να μην αντιμετωπίσετε καμία κωλυσιεργία στην εκάστοτε Πολεοδομία κατά την ολοκλήρωση του έργου.

3. Το ΣΔΑ σε ποια μορφή πρέπει να σας αποσταλεί;

Το ΣΔΑ το χρειαζόμαστε σε μορφή PDF υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον μηχανικό.

4. Το ΣΔΑ ποιος πρέπει να το φτιάξει;

Το ΣΔΑ συντάσσεται από τον αρμόδιο μηχανικό του έργου.

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

1. Πότε θα λάβω το τιμολόγιο – απόδειξη;

Το παραστατικό εκδίδεται το 1ο 15νθήμερο του επόμενου μήνα από τα δρομολόγιά σας και σας αποστέλλεται μέσω email και ταχυδρομείου.

2. Σε πόσο χρονικό διάστημα εκδίδεται η βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων;

Ο χρόνος αποστολής της βεβαίωσης παραλαβής αποβλήτων από εμάς είναι 1-2 εργάσιμες μέρες.

3. Μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση για έργο για το οποίο έχω συνάψει σύμβαση αλλά τελικά δεν προέκυψαν απόβλητα;

Η βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων αποτυπώνει τα απόβλητα που έχουμε παραλάβει με ημερομηνίες, ποσότητες και κωδικούς ΕΚΑ. Συνεπώς χωρίς την παραλαβή αυτών δεν είναι εφικτή η έκδοσή της.

4. Η βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων σε ποιο όνομα εκδίδεται;

Η βεβαίωση εκδίδεται στο όνομα του διαχειριστή της σύμβασης και μνημονεύεται ο κύριος του έργου, η οδός και ο αριθμός αδείας του έργου.

5. Η βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων με ποιον τρόπο αποστέλλεται;

Η βεβαίωση αποστέλλεται με email. Ωστόσο, μπορούμε να το στείλουμε και ταχυδρομικώς όπου αυτό είναι απαραίτητο.

6. Το παραστατικό που έλαβα από εσάς έχει κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής RF, με ποιον τρόπο μπορώ να το πληρώσω;

Ο ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής RF είναι μοναδικός για κάθε έργο και χρησιμοποιείται ο ίδιος πάντα για όλες τις επί μέρους πληρωμές του έργου. Για την πραγματοποίηση της πληρωμής σας με κωδικό RF , όποια τράπεζα και αν χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να επιλέξετε τις «πληρωμές» και να κάνετε αναζήτηση τη ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ.

7. Πόσο περιθώριο έχω από την έκδοση του παραστατικού για την εξόφλησή του;

Στα παραστατικά που εκδίδουμε δεν υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο πίστωσης. Συνεπώς, καλό θα ήταν η εξόφληση του εκάστοτε παραστατικού να γίνεται σε άμεσο χρονικό διάστημα, για την ομαλή λειτουργία του έργου καθώς επίσης και για την άμεση έκδοσης της βεβαίωσης όταν αυτή απαιτηθεί.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάρτιση νέων συμβάσεων με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο