• Τηλέφωνο: 213 023 8752
  • info@sedpekat.gr

Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης & προϋποθέσεις του Δικτυακού τόπου

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ & ΚΑΤΑΔΑΦΙΣΕΩΝ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» (εφεξής «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.») με αριθμό ΓΕΜΗ 122348901000, δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.sedpekat.gr προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με το αντικείμενο των υπηρεσιών που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της, τις συνεργασίες της, τις δράσεις της κ.λπ.

Η ορθή χρήση του www.sedpekat.gr προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των κάτωθι Όρων Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, γι’ αυτό οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως.

 

Α. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου

 

1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.sedpekat.gr ανήκουν αποκλειστικά στη «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον εν λόγω δικτυακό τόπο προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται σε αυτόν (Ηλεκτρονική Σύναψη Συμβάσεως, Έκδοση Βεβαιώσεως Παραλαβής ΑΕΚΚ ή άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες κλπ), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.».

 

3. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου www.sedpekat.gr να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.sedpekat.gr για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.

 

4. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κ.λπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου της.

 

5. Η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.sedpekat.gr ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

 

1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.sedpekat.gr τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

 

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει τη «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

– η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου www.sedpekat.gr  με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.», ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών, ή/και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,

– η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κ.λπ., που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» και των υπηρεσιών της,

– η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.»,

– η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο www.sedpekat.gr ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους,

– η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.

 

2. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στη «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων χρήση του δικτυακού τόπου www.sedpekat.gr και των σελίδων ή και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαρύνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε δικαιώματός της προς προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της.

 

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

 

1. Η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.sedpekat.gr Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο www.sedpekat.gr

 

2. Η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου www.sedpekat.gr από κακόβουλο λογισμικό. Εντούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο www.sedpekat.gr με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του.

 

Δ. Προσωπικά Δεδομένα

 

1. Η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα, των επισκεπτών/συναλλασσομένων προσώπων, του δικτυακού τόπου www.sedpekat.gr, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους στο Κεφάλαιο της Πολιτικής Απορρήτου. Κάθε χρήστης/επισκέπτης του www.sedpekat.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας.

 

Ε. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

 

Η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

 

ΣΤ. Λογαριασμός Χρηστών – Newsletter

 

1. Μέσω του δικτυακού τόπου www.sedpekat.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να  λαμβάνουν newsletters, αλλά και πληροφορίες και να ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες που παρέχει η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.». Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει (ηλεκτρονική διεύθυνση/email), τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» δεσμεύεται για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς την «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sedpekat.gr

 

Ζ. Γενικοί Όροι

 

1. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, τους Όρους Χρήσης καθώς και άλλες πολιτικές και συμφωνίες στο διαδίκτυο οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο. Θα σας ενημερώσουμε για τέτοιες αλλαγές τοποθετώντας τις αναθεωρημένες πολιτικές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι και η Πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας είναι και οι εφαρμοστέοι.

 

2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.sedpekat.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.

 

3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

 

4. Η μη ενάσκηση από τη «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

 

5. Η «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

 

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, τον Ν 4624/2019 (όπως ισχύει) και εν γένει το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε δε αμφισβήτηση που δημιουργείται από την εφαρμογή των ανωτέρω όρων θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

7. Εάν έχετε οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε, διαγράψετε ή διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@sedpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάρτιση νέων συμβάσεων με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο