• Τηλέφωνο: 213 023 8752
 • info@sedpekat.gr

Αδειοδότηση

Η λειτουργία του Συστήματος διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259 /1757/Ε103 (ΦΕΚ1312 24/8/2010) που καθορίζει τους όρους και τα μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Η λειτουργία του Συστήματος διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259 /1757/Ε103 (ΦΕΚ1312 24/8/2010) που καθορίζει τους όρους και τα μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Επίσης είναι πλήρως εναρμονισμένη στις διατάξεις του νόμου για το περιβάλλον 4819/21.

image

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 207η/28-12-2023
  (Κατεβάστε εδώ το αναλυτικό αρχείο)

 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 205η/04-10-2023
  (Κατεβάστε εδώ το αναλυτικό αρχείο)

 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 177.1/12-03-2021
  (Κατεβάστε εδώ το αναλυτικό αρχείο)
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάρτιση νέων συμβάσεων με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο