• Τηλέφωνο: 213 023 8752
 • info@sedpekat.gr

Διαχειριστές

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

image

Ιδιώτες – Εταιρείες

 • Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΣΔΑ (Excel)
  (Συνοπτικές οδηγίες για συμπλήρωση ΣΔΑ)

 • Άδεια Πολεοδομίας (αν υπάρχει)

 • Εξουσιοδότηση του κυρίου του έργου (αν υπάρχει)

 • Ανάδοχοι

 • Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΣΔΑ (Excel)
  (Συνοπτικές οδηγίες για συμπλήρωση ΣΔΑ)

 • Άδεια Πολεοδομίας (αν υπάρχει)

 • ΑΕΠΟ (έργα Α1, Α2 κατηγορίας) ή ΠΠΔ (έργο Β κατηγορίας)

 • ΗΜΑ έργου

 • Συμφωνητικό αναδοχής – εργολαβίας με τον κύριο του έργου

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάρτιση νέων συμβάσεων με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο