• Τηλέφωνο: 213 023 8752
  • info@sedpekat.gr

Εμβέλεια

Με Απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ  ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), με εμβέλεια στις ΠΕ Αττικής, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Ευβοίας, ΠΕ Μεσσηνίας, ΠΕ Κεφαλονιάς και τη Νήσο Κω.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάρτιση νέων συμβάσεων με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο