• Τηλέφωνο: 213 023 8752
  • info@sedpekat.gr

Εμβέλεια

Με Απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΕΔΠΕΚΑΤ  ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), με εμβέλεια το Νομό Αττικής, τη Νήσο Κω, το Νομό Βοιωτίας και Εύβοιας.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάρτιση νέων συμβάσεων με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο