• Τηλέφωνο: 213 023 8752
  • info@sedpekat.gr

ATTICA GREEN EXPO: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ ΣΤΟ ECO PANEL ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ – ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

04 Ιουλίου, 2023

Η υπεύθυνη επικοινωνίας της ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ Μαρία Βιτζιλαίου, συμμετείχε στο eco panel της Attica Green Expo με θέμα Περιβάλλον και Διαχείριση στην Πηγή αναδεικνύοντας τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.

Η ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ ως πρωτοπόρα εταιρεία στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, επικοινωνεί σε κάθε ευκαιρία που της δίνεται, τις καινοτόμες πρακτικές όπου προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και λύσεις για ένα καλύτερο αύριο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο