• Τηλέφωνο: 213 023 8752
  • info@sedpekat.gr

Η ΣΕΔΠΕΚΑΤ στηρίζει το έργο του Humanity Greece για την προστασία της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος

18 Μαΐου, 2023

Στην ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. ως μια σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, αναπτύσσονται δράσεις που προωθούν στο έπακρο την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών στις οποίες ανταποκρίνεται το Humanity Greece, με την συμβολή των εθελοντών του, στεκόμαστε δίπλα στις ευπαθείς ομάδες της χώρας προσφέροντας την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη με αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης.

Το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο που δημιουργήθηκε από νέους εθελοντές του Humanity Greece, λειτουργεί για αποθήκευση, συλλογή και διαλογή των αγαθών πριν την αποστολή τους σε οποιαδήποτε συνθήκη κρίνεται απαραίτητη. Σε εβδομαδιαία βάση στηρίζει ολιστικά οικογένειες από πληγείσες περιοχές αλλά και οικογένειες που υπάγονται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες της χώρας με την αποστολή πακέτων στήριξης που εμπεριέχουν από τρόφιμα μακράς διάρκειας, βρεφικά είδη μέχρι είδη προσωπικής υγιεινής.

Την πολύτιμη στήριξής της στην ανθρωπιστική και περιβαλλοντική βοήθεια προσφέρει η ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ, συνδράμοντας ουσιαστικά με την κάλυψη των ετήσιων λειτουργικών εξόδων του ΕΣΚ, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η εθελοντική προσφορά πλήθος εθελοντών, τόσο για την πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος από τα έκτακτα κλιματικά φαινόμενα, όσο για τη μετέπειτα στήριξη των πληγέντων.

ΣΕΔΠΕΚΑΤ x Humanity Greece μαζί χτίζουμε τη δική μας περιβαλλοντική συνείδηση

Έχοντας ως γνώμονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ΣΕΔΠΕΚΑΤ AE μαζί με το Humanity Greece αναπτύσσουν την σπουδαιότητα των ανακυκλωτικών εταιρειών, των κοινωνικών επιχειρήσεων και περιβαλλοντικών οργανισμών. Βασικός στόχος είναι να αποφευχθεί η απόρριψη των υλών και να επιτευχθεί η διατήρηση ενός μειωμένου περιβαλλοντικά αποτυπώματος.

To Humanity Greece στα πλαίσια της προσπάθειας να ανταποκριθεί καθημερινά στις έκτακτες και προκύπτουσες ανάγκες των πολίτων, εμφανίζονται πολλά́ απορρίμματα και μη αξιοποιήσιμα είδη. Λαμβάνοντας υπόψιν τον όγκο των προϊόντων και ρουχισμού για την αποστολή τους σε συμπολίτες μας, οι αρμόδιοι εθελοντές του Humanity Greece συστήνουν αλυσίδες διαλογής και καταγραφής όλων των δωρεών που καταφθάνουν στο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρo.

Η εταιρική υπευθυνότητα δεν μεταφράζεται ως μια «μόδα» ή ως ένας ακόμη όρος στην ορολογία του σύγχρονου επιχειρείν αλλά ως κύριος στόχος του έργου του Συστήματος. Με ουσιαστικές παρεμβάσεις, καθαρισμούς σε δήμους, σε δάση και χωματερές καθώς με καθημερινή συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, η ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. δημιουργεί μια σύγχρονη προοπτική για το μέλλον της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ στη χώρα ενώ συμμετέχει δυναμικά σε ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η οικολογική ευθύνη είναι για την ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. είναι ακρογωνιαίος λίθος για το μέλλον του τόπου μας.

HUMANITY GREECE

Μετάβαση στο περιεχόμενο