• Τηλέφωνο: 213 023 8752
  • info@sedpekat.gr

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ KALIMERAELLADA: H ΣΕΔΠΕΚΑΤ στην πρώτη γραμμή για να κατευθύνει τους επαγγελματίες της οικοδομής

Εικόνες ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.
15 Σεπτεμβρίου, 2022

Το πρόβλημα με την έλλειψη σωστής διαχείρισης των μπαζών κυρίως σε περιαστικές περιοχές υπάρχει εδώ και έτη.

Αυξημένα κατά πολύ δείχνουν τα στατιστικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 που αφορούν στα νέα οικοδομικά και κατασκευαστικά έργα της χώρας.

Άρθρο της Κατερίνας Χιώτη

Η βελτίωση στον κλάδο των κατασκευών είναι εμφανής με πλήθος ανθρώπινου δυναμικού
να εργάζεται σε κάθε πόστο αλλά και νέους περιβαλλοντικούς «κανόνες» όπου υφίσταται σε κάθε κατασκευή.

Τι γίνεται όμως με την ανακύκλωση μπαζών – ΑΕΚΚ στην
χώρα μας;

Το πρόβλημα με την έλλειψη σωστής διαχείρισης των μπαζών κυρίως σε περιαστικές περιοχές υπάρχει εδώ και έτη. Ένα από τα προβλήματα που καταγράφει και ο ΕΟΑΝ είναι ότι τα ΑΕΚΚ θα πρέπει να ανακυκλώνονται και να ξαναγυρίζουν στην παραγωγική διαδικασία ενώ επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στη χώρα, τα οποία δεν ακολουθούν την διαδικασία κατά το δοκούν.
Ερευνώντας τα ουσιαστικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα έτη στο χώρο των κατασκευών συνομιλήσαμε με εξειδικευμένα στελέχη από το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» όπου αποτελεί ένα από τους κορυφαίους στο είδος του, εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχειρίσεως Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στη χώρα, καθώς ενημερωθήκαμε για όλες τις τελευταίες προδιαγραφές για την σημαντικότητα της ανακύκλωσης αλλά και της διαχείρισης των μπαζών ή αποβλήτων εκσκαφών,κατασκευών και κατεδαφίσεων ή ΑΕΚΚ, όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη νομοθεσία.
H ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. είναι στην πρώτη γραμμή για να ενημερώσει και να κατευθύνει σωστά τους επαγγελματίες της οικοδομής.

Εικόνες ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρει η ΣΕΔΠΕΚΑΤ είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης (Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση) των

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, η ενημέρωση ιδιωτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανακύκλωση των συμβατικών αποβλήτων, η σύναψη συμβάσεων με τους υπόχρεους διαχειριστές για την ανακύκλωση των αποβλήτων τους και ο έλεγχος των συμβεβλημένων μονάδων ως προς τις διαδικασίες ανακύκλωσης που εφαρμόζουν.

Καταρρίπτοντας κάθε λανθασμένη πρακτική η ΣΕΔΠΕΚΑΤ μας ενημερώνει για την διαχείριση των αποβλήτων των έργων αφού πολλοί ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουν τι προαπαιτείται.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί;

Το πρώτο βήμα για τη σωστή διαχείριση είναι από τη μεριά του μηχανικού του έργου. Θα πρέπει να κάνει σωστή εκτίμηση των τόνων που θα βγουν από το εκάστοτε έργο. Η σωστή και κοντά στην πραγματικότητα συμπλήρωση του ΣΔΑ (Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων) είναι η βασική αρχή. Δεύτερο μέλημα του μηχανικού είναι να κάνει μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει το έργο όταν και αν χρειάζεται. Έπειτα ο κύριος του έργου ή ο ανάδοχος του έργου (βάση του νέου νόμου 4819/21) καλείτε να συμβληθεί με το Σύστημά μας για να μπορεί να βεβαιώσει στην Πολεοδομία κατά τη λήξη του έργου ότι τα απόβλητά του έχουν ανακυκλωθεί με τον πλέον εγκεκριμένο τρόπο από τις κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας.

Η ΣΕΔΠΕΚΑΤ εκδίδει βεβαιώσεις παραλαβής αποβλήτων κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου και ως προς το έργο και ως προς τη μονάδα. Είναι κοντά σε κάθε έργο και επεμβαίνει με την κατάλληλη τεχνογνωσία και με γνώμονα την νομοθεσία ώστε τα έργα να είναι καθόλα νόμιμα και προλαβαίνει τυχόν κωλύματα που μπορεί να προκύψουν.

Πόσο εύκολο είναι να υλοποιηθεί αυτή η κυκλική οικονομία στις κατασκευές;

Το μέλημά μας είναι να προάγεται η διαδικασία βάση της νομοθεσίας. Ωστόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κυρίως η έλλειψη χώρων κατάλληλων για εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής, κάτι που είναι βασικό στις φάσεις των κατασκευών.
Τέτοιοι χώροι είναι ο ΧΥΤΑ και τα λατομεία. Ήδη στην Αττική έχει δοθεί από την πολιτεία προς ανάπλαση ένα μόνο λατομείο στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Έχουμε κάνει μελέτες και για άλλα δύο, το λατομείο στην περιοχή «Λούτσα» Αγίας Μαρίνας και το λατομείο στην περιοχή Αγ. Ιωάννης – Λαμπρικά του Δήμου Κρωπίας (ανενεργό λατομείο ΤΡΙΑΣ).

Είμαστε στο στάδιο έγκρισης των μελετών ώστε να μας τα παραχωρήσουν προς ανάπλαση. Δυστυχώς οι διαδικασίες είναι πολύ αργές και δεν συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς. Οι κατασκευές ανθίζουν, αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να συνδράμουμε λοιπόν όλοι ώστε να γίνουν λίγο πιο γρήγορα οι απαιτούμενες ενέργειες, για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τους νόμους και τις διαδικασίες και τα έργα των κατασκευών να ολοκληρώνονται χωρίς κωλυσιεργίες και προβλήματα.

Όλο το άρθρο ΕΔΩ

Μετάβαση στο περιεχόμενο